Oficjalna strona Zespołu Szkół Nr 5 w Tyszowcach [Guest] BIPGaleriaKontaktKsięga GościForumNewsSzukaj
Kwiecień 27 2017 22:28:21  
Nawigacja
bullet Strona Główna
Menu Głowneoff
Społecznośćoff
Plikioff
Komunikacjaoff
Inneoff
bullet Webmasterzy

Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 733
Najnowszy Użytkownik: mhgrouplee
Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Ciążowe suknie ślubne?
Gdzie można kupić su...
Outdoor Water Spiral...
adidas Sequencials C...
Bridesmaid Dresses f...
Najciekawsze Tematy
Studniówka 2oo7 [66]
Tu wpisyjemy dowc... [26]
Jak by to było, g... [23]
Matura Probna Li... [23]
Wakacje!:) [14]
 Historia

 


Z KART HISTORII SZKOŁY
         W pierwszych dniach po wyzwoleniu Tyszowiec - w sierpniu 1944 roku - z inicjatywy przedstawicieli gminy: wójta Bronisława Bajwoluka i sekretarza urzędu gminy Antoniego Burzańskiego, przy poparciu Zarządu Gminy i wielkim zaangażowaniu Augustyna Dudzińskiego -ucznia Prywatnego Gimnazjum Realnego w Tyszowcach, który doprowadził do spotkania społeczników z Tyszowiec - jak również księdza dr. Ewarda Kołszuta, mgr Edmunda Michałkiewłcza, Antoniny Piprowskiej - również uczennicy pierwszego gimnazjum oraz Kazimierza Wojnarowskiego - lekarza weterynarii doszło do powołania Komitetu Założycielskiego, którego celem było utworzenie w Tyszowcach gimnazjum. W skład Komitetu Założycielskiego weszli, oprócz wyżej wymienionych osób, również: Paweł Kowalski - mgr farmacji, Henryk Wiechowski - kierownik szkoły powszechnej, jak również mgr prawa Jan Zarebski. Na zebranie zaproszono mgr. Antoniego Łukaszewskiego - nauczyciela szkoły średniej. Komitet Założycielski podejmuje decyzję o powołaniu do życia Koedukacyjnego Ogólnokształcącego Samorządowego Gimnazjum imienia Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach. Jako jeden z najważniejszych warunków powstania szkoły należało stworzyć własny fundusz na jej działalność tzn. wynagrodzenie dla nauczycieli, sekretarza szkoły, woźnego oraz zorganizować wyposażenie w niezbędny sprzęt, zakup opału i środków czystości. Rada Gminna w Tyszowcach w rocznym budżecie uwzględniała pewną sumę na subsydiowanie gimnazjum, a resztę w formie „czesnego" płacili rodzice. W tak trudnych warunkach finansowych powstało Gimnazjum Samorządowe w Tyszowcach. Należało uzyskać zezwolenie władz oświatowych na otwarcie szkoły. Nie obyło się bez trudności, ale wyjazdy sekretarza szkoły Augustyna Dudzińskiego do Kuratorium w Lublinie zostały uwieńczone pełnym sukcesem, bo kurator kazał przygotować dekret na nazwisko Przewodniczącego Komitetu oraz pedagoga Kazimierza Wojnarowskiego zezwalające na otwarcie gimnazjum.

         W pierwszych dniach października (3 X 1944 r.) odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej, w czasie którego dokonano przydziału nauczania poszczególnych przedmiotów, przydział wychowawstw oraz opracowano plany dydaktyczny i wychowawczy. Rozpatrzono podania 243 uczniów i rozdzielono ich na 5 klas pierwszych: „a", „b", „c", „d", „e". Starszą wiekowo młodzież zgrupowano w klasach I „a", I „e" i tym uczniom umożliwiono opanowanie materiału dwóch klas: I i II w ciągu jednego roku szkolnego. Zważywszy, że brak było podręczników i pomocy naukowych, trzeba było dużo samozaparcia, a nawet heroizmu ze strony pedagogów i uczniów, by sprostać takim wymaganiom. Pragnę te trudności przedstawić obrazowo, przytoczę fragment kroniki szkolnej: Zupełny brak pomocy naukowych, dużo starych stołów trzeszczących, skrzypiących ławek, krzesła lub taborety uczniowie przynosili z domu. Nauczyciele korzystali jedynie z własnych podręczników, uczniowie w ogromnej większości mieli jedynie zeszyty, ołówki i stalówki. Często na klasę przypadał 1 stary, przedwojenny podręcznik, którego tekst uczniowie przepisywali pod dyktando nauczycieli lub kolegi. Tyle kronika. Mimo tych trudności młodzież wykazywała dużo zapału i chęci zdobycia odpowiedniego wykształcenia.PIERWSZY ROK SZKOLNY

         W pierwszym roku szkolnym 1944/1945 skład Rady Pedagogicznej był następujący: Antoni Łukaszewski - nauczyciel historii, Adolf Gryniuk - nauczyciel łaciny, Kazimierz Iwiński - nauczyciel języka polskiego, Irena Iwińska - nauczyciel języka francuskiego, K. Jamroz - nauczyciel matematyki i fizyki, ks. Edward Kołszut - nauczyciel religii, Józef Lipczewski - nauczyciel historii, Edmund Michałkiewicz - nauczyciel chemii, Tadeusz Rogalski - nauczyicel łaciny, Helena Strojna - nauczyciel geografii, Stanisław Startek - nauczyciel języka polskiego, Henryk Wiechowski - nauczyciel biologii, Tadeusz Niedziałkowski - nauczyciel geografii, ks. Edward Wiśniewski - nauczyciel języka niemieckiego.

         Skład Rady Pedagogicznej był bardzo płynny, bo jedni odchodzili, drudzy przychodzili. Odejście niektórych nauczycieli związane było z represjami na byłych żołnierzach AK. Przykładem jest aresztowanie i zestrzelenie przez funkcjonariuszy UB nauczyciela geografii Tadeusza Niedziałkowskiego. W pierwszych latach uczyli tacy pedagodzy jak: dr Kopytowa, ks. Gądek, Krystyna Dudzińska, Stanisław Choczynski, Janina Kalinowska, Władysław Gąsowski, Barbara Szkalnikowska, Stanisław Pilip vel Płożański, ks. Franciszek Osuch. W dniu 9 maja 1945 roku uczniowie 1 nauczyciele głęboko przeżyli ogłoszenie zakończenie II wojny światowej. Z tej okazji została zaimprowizowana uroczystość.

         Pierwszy rok nauki w gimnazjum został zakończony 14 lipca 1945 roku, stan uczniów na koniec roku liczył 172. W roku szkolnym 1945/1946 było 5 klas, l klasa pierwsza, 2 klasy drugie, 2 klasy trzecie (jedna przyspieszona i jedna z całorocznym programem nauczania). Stan uczniów na początek roku wynosił 190. Również został wprowadzony w I i II klasie j. francuski, a j. niemiecki pozostawiono w klasach starszych.

         8 stycznia 1946 roku zebrała się Rada Pedagogiczna, aby ratować istnienie tutejszego gimnazjum, gdyż trzech nauczycieli szkoły podstawowej zrezygnowało z pracy. Problem rozwiązano w ten sposób, że mgr E. Michałkiewicz oprócz matematyki uczył jeszcze fizyki, T. Rogalski oprócz łaciny - biologii do czasu zaangażowania nowych nauczycieli.MAŁA MATURA 1946

         W dniu 21 czerwca klasa IV w liczbie 24 uczniów rozpoczynała egzaminy tzw. „małej matury" czyli ukończyła gimnazjum. Aby mieć świadectwo dojrzałości należało jeszcze przerobić dwie klasy liceum. Licea były typu humanistycznego i matematyczno-fizycznego. Uchwałą Rady Pedagogicznej zdecydowano się na typ matematyczno-fizyczny.PIERWSZA MATURA 1947

         W roku szkolnym 1946/1947 była pierwsza matura. Dopuszczono 16 abiturientów i wszyscy zdali egzamin dojrzałości. Szkoła była bardzo dumna, że trud pedagogów, zabiegi społeczników i dyrektora oraz pilność uczniów przyniosła tak piękne owoce, a przecież przerobili dwie klasy w ciągu roku. Z wyżej wymienionych absolwentów 12 ukończyło studia wyższe.

         Obecnie największym problemem było lokum, bo do tej pory lekcje odbywały się na drugim piętrze szkoły powszechnej. Dyrekcja gimnazjum i Rada Gminna wystąpiły do władz o przekazanie budynku dawnego młyna Franciszka Szczecha na budynek szkolny. Po odpowiednich przeróbkach gimnazjum miałoby swój budynek i nie byłoby kłopotu z upaństwowieniem szkoły.

         Realizacja wspomnianego zamiaru wyniosła kilka milionów złotych i wiele pracy. Toteż na ten cel Rada Gminna uchwałą swą z 1946 r. opodatkowała społeczeństwo całej gminy dobrowolną składką w wysokości 100 zł z jednego hektara rolników i odpowiednio przemysł, handel, nieruchomości i wolne zawody. Uchwały powtórzono w latach następnych tak, że powstał fundusz na rozpoczęcie prac przygotowawczych. Z ramienia Rady Pedagogicznej w Komitecie Budowy Gimnazjum był prof. Władysław Gąsowski. Przebudowy wymienionego budynku zaniechano. W prawdzie w okresie czterdziestolecia problem budowy gimnazjum i liceum był podejmowany wielokrotnie, bezskutecznie i do dzisiaj Liceum Ogólnokształcące mieści się jako uciążliwy lokator w budynku szkoły podstawowej. Od 1948 r. numeracja klas została zmieniona - kl. VIII, IX, X, XI stopnia licealnego. Liceum w dalszym ciągu funkcjonuje jako szkoła samorządowa.

         Sprawa upaństwowienia gimnazjum napotkała na dalsze trudności i mimo silnych starań nie była załatwiona pozytywnie. Wizytacja przeprowadzona przez wizytatorów Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego stwierdzała, że popierają tę sprawę, ale bez skutku. Dyr. Antoni Łukaszewski po 5-ciu latach pełnienia funkcji opuścił Tyszowce, ale kwestia upaństwowienia była nadal otwartą.PRAWA PAŃSTWOWE

         W roku szkolnym 1949/1950 dyrektorem został mgr Edmund Michałkiewicz zasłużony działacz na polu oświaty i jeden z inicjatorów zorganizowania gimnazjum.

         W dniu 30 stycznia 1950 roku Samorządowe Gimnazjum im. Hetmana Stefana Czarnieckiego zostało upaństwowione i otrzymało nową nazwę „Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego" w Tyszowcach. Upaństwowienie szkoły było ważnym osiągnięciem dla jej dalszego rozwoju, a także istnienia szkoły średniej w Tyszowcach. Zniesiono „czesne", opłacane dotychczas przez rodziców uczącej się młodzieży, a nauczyciele stali się pracownikami etatowymi lub kontraktowymi instytucji oświatowej. Szkoła jest odtąd jednostką budżetową.

         Dyrektor miał duże kłopoty ze skompletowaniem kadry pedagogicznej. Zaangażował nowych nauczycieli - Janinę Szerszeń, Tadeusza Gajewskiego, Stanisława Jaremczuka, Wacława Stelmaszczuka, Aleksandra Walczaka, Jadwigę Ośkową i Wiktora Krzewińskiego. W czerwcu 1950 roku klasyfikowano 211 uczniów, świadectwa dojrzałości otrzymało 31 absolwentów. W roku szkolnym 1951/1952 znów dokonano zmiany nazwy szkoły. W wyniku złączenia szkoły podstawowej i liceum nazwa szkoły brzmiała Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące w Tyszowcach. Większych problemów z połączeniem szkół nie było, bo mieściły się w tym samym budynku. Dyrektorem 11-latki był mgr E. Michałkiewicz, a zastępcą został dotychczasowy kierownik szkoły Stanisław Startek. Z braku nauczycieli w szkołach podstawowych, w liceum zorganizowano z kl. X i XI klasy pedagogiczne, tym samym umożliwiając uczniom zdobycie zawodu nauczyciela. Grono nauczycieli 11-latki powiększyli małżonkowie Franciszka i Stanisław Kunowie z Zamościa oraz Stanisław Tomaszewski absolwent tutejszego liceum.

         W roku szkolnym 1951/1952 poszczególne klasy w liceum (VIII, IX, X i XI) liczyły 26l uczniów, maturę zdawało 41 abiturientów. Rok szkolny 1952/1953 przyniósł zmiany na stanowisku dyrektora. Odszedł mgr E. Michałkiewicz - co było związane z procesem chorążego Mariana Pilarskiego Jar", szefa inspektoratu zamojskiego WiN i udziałem młodzieży liceum w tej organizacji. Dyrektorem mianowano Jana Zielińskiego, kierownika Szkoły Podstawowej w Łaszczowie. Wykazał on dużo energii na polu poprawy warunków lokalowych. Jednak w ciągu roku szkolnego 1953/1954 przenosi się do innej miejscowości, a dyrektorem liceum zostaje Stanisław Startek.

         W okresie 3-letniego kierowania szkołą przybywa uczniów i absolwentów. W roku szkolnym 1953/1954 było 306 uczniów, a liceum opuściło 64 absolwentów. Również przed Państwową Komisją Egzaminacyjną zdawało 20 kandydatów na nauczycieli. Po 10-miesięcznym kursie i po zdaniu egzaminu 20 osób otrzymało dyplomy nauczyciela szkoły podstawowej, Dyrektor Startek obok swych licznych zajęć wiele czasu poświęcił odbudowie dawnej szkoły w rynku, która spłonęła w 1939 roku, ale tej inwestycji nie dokończył. W ciągu paru lat przy pomocy uczniów i nauczycieli społeczników układano chodnik od szkoły do skrzyżowania ulicy Kościelnej z ulicą Czarnieckiego, likwidując stare kładki drewniane pełne pułapek i dziur. W 1955 roku profesor Stanisław Kuna czynem społecznym i przy oparciu Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Tyszowcach dokonał połączenia szkoły z centrum osady wygodnym, betonowym chodnikiem. W roku szkolnym 1955/1956 do liceum uczęszczało 324 uczniów, a ukończyło 58 absolwentów. W następnym roku szkolnym 1956/1957 ze stanowiska dyrektora szkoły ustępuje dyrektor Startek, a władze mianują nowym dyrektorem Stanisława Kunę, który tę funkcję będzie pełnić 12 lat. Wyróżniały go takie cechy jak: wielkie zaangażowanie, żyłka społecznikowska, upór w dążeniu do celu, zmysł organizacyjny. Dał się poznać jako dobry i najdłużej pełniący funkcję, dyrektor liceum.ROZBUDOWA

         Należy stwierdzić, że Liceum Ogólnokształcące w Tyszowcach było u szczytu rozwoju. Miało największą liczbę uczniów i absolwentów. Nowy dyrektor rozszerzył bazę materialną szkoły. A oto fakty: ukończył budowę dawnej szkoły w Rynku, gdzie urządzono internat żeński dla 60 dziewcząt. Usunięto ziemię z piwnic, a pomieszczenia wykorzystano na szatnie i magazyny. Rozbudował budynek główny, budując salę gimnastyczną i 6 izb lekcyjnych na pierwszym i drugim piętrze. Otwarcie tych pomieszczeń odbyło się 21 I 1961 roku. W tej budowie uczestniczyło wiele osób, ale przede wszystkim była ona dziełem kilkuletniego trudu, starań, zabiegów, wyjazdów do powiatu, województwa dyrektora Stanisława Kuny. Dlatego on przede wszystkim powitał ten dzień z uczuciem wielkiej ulgi i satysfakcji z dobrze spełnionego obowiązku. Jak duże było zaangażowanie rodziców, uczniów, Komitetu Rodzicielskiego niech świadczy przedstawiona niżej suma. Obiekt kosztował 42.500 zł z tego Komitet Rodzicielski przeznaczył 150.000 zł, wartość czynów społecznych w robociźnie - 150.000 zł, pracownicy zrezygnowali z funduszu nagród w kwocie 8.000 zł i sami pracowali fizycznie przy budowie. Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie - 150.000 zł, z budżetu szkoły przeznaczono 145.000 zł, miejscowa Gminna Spółdzielnia "SCH" Tyszowce - 51.000 zł. Dzięki staraniom dyrektora został otynkowany budynek główny, założono centralne ogrzewanie.

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Newsletter
Dla Użytkowników
Ankieta
Czy nie masz nic przeciwko temu aby moderatorzy strony otrzymywali wynagrodzenie za pełnioną funkcję ?

Tak, nie mam nic przeciwko

-Nie, nie mam nic przeciwko

Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

haisenliang
14/07/2015 05:34
http://www.hswaterslide.c
om/Products/aquapark-wate
r-play.html


yangsukenao
08/08/2013 10:17
http://www.icase-zone.com
/stylish-iphone-5-cases-c
-7_18.html


kinds
05/07/2013 03:59
www.teachwatches.com www.agreewatches.com www.whycosplay.com www.sawcosplay.net www.bycosplay.com

yangsukenao
04/06/2013 10:24
http://www.icase-zone.com
/unique-iphone-5-cases-c-
7_20.html


xiuxiu
22/01/2013 14:52
By Maria CausleyOne of many best game titles to return out inside the training video gaming earth not too long ago is Minecraft. For many who happen to be dwelling beneath a rock, or perhaps in this i

xiuxiu
22/01/2013 14:50
There are several people today worldwide which can be looking into. If that is one thing you are attempting to uncover about also then you definately are looking through the proper post. [url=http://w

xiuxiu
22/01/2013 14:09
Nestled in small places of work in Midtown, The big apple, amid three-piece satisfies, khakis and wool skirts, lies the BurdaStyle crew, a number of bouncy innovative sorts who like to stitch, crochet

xiuxiu
22/01/2013 13:28
The log cabin design is one of the that has been created for many, many years. The quilts are made by preparing a basic block pattern in various arrangements. The patterns make use of multiple pieces

xiuxiu
22/01/2013 13:15
By Pauline A. TeedWhen trying to find flatbed trailers, it s critical to take into consideration a number of items to get the proper trailer to buy. Amongst the factors consumers need to contemplate a

xiuxiu
22/01/2013 11:40
By Nino DanWhenever you experience restless, check out sea seashore and this is a area in which you could take it easy. The blue drinking water from the sea, golden sand along with the sunlight are th

xiuxiu
22/01/2013 11:28
[url=http://www.t-cellpho
ne.net]iphone 5 cases[/url] iphone 5 cases When you have just commenced your individual affiliate internet marketing enterprise, you may well be having difficulties now t


xiuxiu
22/01/2013 10:48
A good deal of folks don t are aware of the correct approach of tree elimination. You can find numerous individuals preferring to get rid of trees and shrubs on their own alternatively of choosing a t

xiuxiu
22/01/2013 10:03
By Pauline A. TeedWhen trying to find flatbed trailers, it s critical to take into consideration a number of items to get the proper trailer to buy. Amongst the factors consumers need to contemplate a

xiuxiu
22/01/2013 09:19
As element on the Perceptions of Guarantee show and e-book start, CBC Radio s Barbara Budd moderated a panel talk with the Glenbow that untangled the intertwined worlds of well-liked way of life and b

xiuxiu
22/01/2013 09:06
By Raia Anne MartinEvery person was very shocked to be aware of which the most recent Leading pick-up truck characteristics cherry red leather-based seats. Although you'll find those that feel tha

Archiwum
Copyright © 2006
   
Comstock by:
2899520 Unikalnych wizyt